Drukuj
Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami oraz ostrzeżeniami:

1. Wewnętrzne komponenty oraz obwody drukowane przemiennika częstotliwości (za wyjątkiem galwanicznie odizolowanych zacisków) są pod napięciem zawsze, kiedy przemiennik Vacon NXL jest podłączony do zasilania. Kontakt z napięciem sieci jest bardzo niebezpieczny i grozi śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

2. Kiedy Vacon NXL jest podłączony do sieci zasilającej, zaciski U, V, W silnika oraz zaciski -/+ obwodu DC / rezystora hamowania są pod napięciem, nawet jeśli silnik nie pracuje.

3. Zaciski sterujące we/wy są galwanicznie odizolowane od napięcia sieci zasilającej. Jednakże na wyjściach przekaźnikowych oraz innych zaciskach we/wy może być obecne niebezpieczne napięcie sterujące, nawet jeśli przemiennik Vacon NXL jest odłączony od sieci zasilającej.

4. Nie wolno dokonywać żadnych podłączeń do przemiennika podłączonego już do sieci zasilającej._

5. Po odłączeniu przemiennika częstotliwości od zasilania, należy odczekać, aż wentylator się zatrzyma, a wskaźniki na panelu sterowania zgasną (jeśli panel nie jest podłączony, należy sprawdzić kontrolkę sygnalizacyjną pod panelem). Potem należy odczekać jeszcze 5 minut przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy złączach przemiennika Vacon NXL. Przed upłynięciem tego czasu nie wolno nawet otwierać obudowy przemiennika.

6. Przed podłączeniem przemiennika częstotliwości Vacon NXL do zasilania należy upewnić się, czy jego obudowa jest zamknięta.

7. Radiator przemienników MF2 i MF3 podczas pracy przemiennika może być gorący. Dotknięcie radiatora grozi oparzeniami.

serwis branżowy falowników marki Vacon | falownik.com | kontakt z nami | websystem | tel. 048 383.01.44 | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl