Zasilanie Napięcie zasilające Uwe 380...480 V, -15 %... + 10 % 3~
208...240 V, -15 %... + 10 % 1~
Częstotliwość wejściowa 45...66 Hz
Załączenie do sieci Nie częściej niż 1 raz na minutę (w normalnych warunkach)
Parametry wyjściowe Napięcie wyjściowe 0...Uwe
Prąd wyjściowy Ciągły prąd znamionowy In w temperaturze otoczenia maks. +50°C, przeciążalność 1.5 x In maks. 1 min/10 min
Prąd rozruchowy/ moment Prąd 2 x In w czasie maks. 2 s w cyklu 20 s Moment silnika
Częstotliwość wyjściowa 0...320 Hz
Rozdzielczość częstotliwości 0.01 Hz
Charakterystyka sterowania Sposób sterowania Sterowanie częstotliwością U/f
Sterowanie wektorowe w pętli otwartej
Częstotliwość kluczowania 1...16 kHz; fabrycznie 6 kHz
Zadawanie częstotliwości Rozdzielczość 0.01 Hz
Punkt osłabienia pola 30...320 Hz
Czas przyspieszania 0.1...3000 s
Czas hamowania 0.1...3000 s
Moment hamujący 100 % x Mn z rezystorem hamowania (> 400 V, 1.5 kW)
30 % x MN bez rezystora hamowania
Ograniczenia środowiskowe Temperatura otoczenia -10°C (bez szronu)... + 50°C: przy prądzie znamionowym In
Temperatura składowania -40°C..+70°C
Wilgotność względna 0...95 % RH, bez skraplania, nie agresywna atmosfera, bez kapiącej wody
Jakość powietrza:
- opary chemiczne
- częstki mechaniczne

zgodnie z IEC 721-3-3, klasa 3C2
zgodnie z IEC 721-3-3, klasa 3S2
Wysokość n.p.m. 100 % obciążalność (bez ograniczenia) do wysokości 1000 m
1 % redukcja prądu na każde100 m powyżej 1000 m; maks. 2000 m
Wibracje EN60068-2-6 3...150 Hz
Amplituda przemieszczania maks. 1mm przy 3...15.8 Hz
Amplituda przyspieszania maks. 1 G przy 15.8...150 Hz
Udary IEC 68-2-27 Test upadku UPS (dla odpowiednich kategorii wagowych UPS)
Składowanie i transport: maks. 15 G, 11 ms (w opakowaniu))
Stopień ochrony obudowy IP20
EMC Odporność na zakłócenia
Emisja zakłóceń
Zgodne z EN61800-3 (2004)
230 V: EMC poziom H: z wewnętrznym filtrem RFI
400 V: EMC poziom H: z wewnętrznym filtrem RFI
Bezpieczeństwo   61800-5-1, EN60204-1, CE, UL, cUL, IEC
(sprawdź dopuszczenia na tabliczce znamionowej urządzenia)
Zabezpieczenia Zabezpieczenie nadnapięciowe zasilanie 230 V : 437 VDC; zasilanie 400 V : 874 VDC
Zabezpieczenie podnapięciowe zasilanie 230 V : 183 VDC; zasilanie 400 V : 333 VDC
Zwarcie doziemne Zabezpieczenie sprawdza stan instalacji przed każdym startem.
W przypadku zwarcia doziemnego w silniku lub kablach silnikowych chroniony jest tylko przemiennik częstotliwości
Przegrzanie przemiennika Tak
Przeciążenie silnika Tak
Utyk silnika Tak
Niedociążenie silnika Tak
Przekroczenie prądu Tak, prąd powyżej 4.0 x In , wyłączenie natychmiastowe

serwis branżowy falowników marki Vacon | falownik.com | kontakt z nami | websystem | tel. 048 383.01.44 | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl

Warto zobaczyć

falowniki Vacon  Copyright © 2014 www.falownik.com