Po włączeniu zasilania napędu zostanie uruchomiony kreator rozruchu.

W kreatorze rozruchu użytkownik jest proszony o podanie istotnych informacji wymaganych przez napęd do rozpoczęcia sterowania procesem.

1 Wybór języka (P6.1) Zależy od pakietu językowego
2 Czas letni* (P5.5.5) Rosja
USA
UE
WYŁ.
3 Czas* (P5.5.2) gg:mm:ss
4 Rok* (P5.5.4) rrrr
5 Data* (P5.5.3) dd.mm.
* Oznacza pytania wyświetlane tylko wtedy, gdy jest zainstalowana bateria

6 Uruchomić kreatora rozruchu? Tak
Nie

Wybierz „Tak" i naciśnij OK. Jeśli wybierzesz „Nie", napęd zakończy działanie kreatora.
UWAGA! Jeśli wybierzesz „Nie", a następnie naciśniesz OK, konieczne będzie ręczne ustawienie wszystkich wartości parametrów.

7 Wybierz ustawioną fabrycznie konfigurację aplikacji
(P1.2 Aplikacja (ID 212))
Standard
HVAC
Regulacja PID
Wiele pomp (jeden napęd)
Wiele pomp (wiele napędów)

UWAGA! Jeśli później zmienisz wartość P1.2 Aplikacja (ID 212) na graficznym panelu sterującym, kreator poprowadzi Cię przez kroki od 8 do 17, a następnie przejdzie do wybranego kreatora aplikacji.
8 Wybierz parametr P3.1.2.2 Typ silnika (zgodnie z tabliczką znamionową) Silnik PM
Silnik indukcyjny
9 Ustaw wartość parametru P3.1.1.1
Napięcie znamionowe silnika
(zgodnie z tabliczką znamionową)
Zakres: Zmienny
10 Ustaw wartość parametru P3.1.1.2
Częstotliwość znamionowa silnika
(zgodnie z tabliczką znamionową)
Zakres: 8,00-320,00 Hz
11 Ustaw wartość parametru P3.1.1.3
Znamionowa prędkość obrotowa silnika
(zgodnie z tabliczką znamionową)
Zakres: 24-19200
12 Ustaw wartość parametru P3.1.1.4
Prąd znamionowy silnika
Zakres: Zmienny
13 Ustaw wartość parametru P3.1.1.5
Znamionowy cos fi silnika
Zakres: 0,30-1,00

Jeśli w kroku 8 wybrano opcję „Silnikindukcyjny, wyświetlą się kroki 9-13. Jeśli wybrano opcję „Silnik PM", wyświetlą się kroki 9-12, a po ich wykonaniu kreator przejdzie do kroku 14.

14 Ustaw wartość parametru P3.3.1.1
Minimalna częstotliwość zadawana
Zakres: 0,00-P3.3.1.2 Hz
15 Ustaw wartość parametru P3.3.1.2
Maksymalna częstotliwość zadawana
Zakres: P3.3.1.1-320,00 Hz
16 Ustaw wartość parametru P3.4.1.2
Czas przyspieszania 1
Zakres: 0,1-300,0 s
17 Ustaw wartość parametru P3.4.1.3
Czas hamowania 1
Zakres: 0,1-300,0 s
18 Uruchomić kreator aplikacji? Tak
Nie

Jeśli wybierzesz opcję „Tak" i naciśniesz przycisk OK, przejdziesz do kreatora aplikacji zależnego od wyboru dokonanego w kroku 7.

Jeśli wybierzesz „Nie", a następnie naciśniesz OK, kreator zakończy pracę i konieczne będzie ręczne ustawienie wszystkich wartości parametrów.

Praca kreatora rozruchu została zakończona.

Kreator rozruchu może być ponownie uruchomiony poprzez aktywację parametru P6.5.1 Przywróć domyślne ustawienia fabryczne LUB wybranie opcji Uaktywnij dla parametru B1.1.2 Kreator rozruchu.

serwis branżowy falowników marki Vacon | falownik.com | kontakt z nami | websystem | tel. 048 383.01.44 | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl

Warto zobaczyć

falowniki Vacon  Copyright © 2014 www.falownik.com