UWAGA! AKTYWACJA FUNKCJI TRYBU POŻAROWEGO POWODUJE UNIEWAŻNIENIE GWARANCJI.

Aby sprawdzić działanie trybu pożarowego bez unieważniania gwarancji, należy użyć trybu Test. Przed kontynuowaniem należy zapoznać się z ważnymi informacjami dotyczącymi hasła i kwestiami dotyczącymi gwarancji zamieszczonymi w rozdziale 8.13.

Kreator trybu pożarowego umożliwia łatwe uruchomienie funkcji trybu pożarowego. Kreator trybu pożarowego można zainicjować, wybierając opcję Uaktywnij dla parametru 1.1.2 w menu Szybka konfiguracja.

1 Źródło zadawania częstotliwości trybu pożarowego (P3.17.2) Kilka opcji do wyboru, patrz rozdział 4.17

Jeśli wybrano jakiekolwiek źródło inne niż „Częstotliwość trybu pożarowego", kreator przejdzie bezpośrednio do pytania 3.

2 Częstotliwość trybu pożarowego (P3.17.3) 8,00 Hz-MaxFreqRef (P3.3.1.2)
3 Sygnał aktywacji? Czy sygnał powinien być uaktywniany otwarciem czy zamknięciem styku?
0 = styk rozwierny
1 = styk zwierny
4 Aktywacja trybu pożarowego przy OTWARCIU (P3.17.4) /
Aktywacja trybu pożarowego przy ZAMKNIĘCIU (P3.17.5)
Wybierz wejście cyfrowe do uaktywnienia trybu pożarowego. 
5 Wstecz w trybie pożarowym (P3.17.6) Wybierz wejście cyfrowe do uaktywnienia kierunku wstecznego w trybie pożarowym.
DigIn Slot0.1 = zawsze DO PRZODU
DigIn Slot0.2 = zawsze WSTECZ
6 Hasło trybu pożarowego (P3.17.1) Wybierz hasło, które uaktywni funkcję trybu pożarowego.
1234 = włączenie trybu testowego
1002 = włączenie trybu pożarowego

serwis branżowy falowników marki Vacon | falownik.com | kontakt z nami | websystem | tel. 048 383.01.44 | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl

Warto zobaczyć

falowniki Vacon  Copyright © 2014 www.falownik.com