Jeśli wybierzesz aplikację regulacji PID przy użyciu parametru P1.2 Aplikacja (ID 212), zostaną wyświetlone opisane powyżej kroki 1-10.

Jednak w razie wybrania aplikacji regulacji PID w kroku 7 kreatora rozruchu, po wykonaniu kroku 18 kreatora rozruchu zostaną wyświetlone następujące kroki:

1 Wybierz miejsce sterowania
(źródła poleceń startu/zatrzymania
i wartości zadanej częstotliwości napędu)
WE/WY sterujące
Magistrala
Panel sterujący
2 Wybór jednostki procesowej (P3.13.1.4) Kilka możliwości do wyboru

W razie wybrania % jako jednostki procesowej, kreator przejdzie bezpośrednio do kroku 6. Jeśli zostanie wybrana jednostka inna niż %, zostaną wyświetlone następujące kroki:

3 Jednostka procesowa min. (P3.13.1.5) Ustaw wartość zgodnie z zakresem sygnału sprzężenia zwrotnego PID,
np. 0-20 mA odpowiada 0-10 barów.
4 Jednostka procesowa maks. (P3.13.1.6) Jak powyżej.
5 Miejsca dziesiętne jednostki procesowej (P3.13.1.7) Zakres: 0-4
6 Wybór źródła sprzężenia zwrotnego 1 (P3.13.3.3)  

W przypadku wybrania jednego z sygnałów wejścia analogowego w kroku 6 zostanie wyświetlony krok 7. W przeciwnym razie kreator przejdzie bezpośrednio do kroku 8.

7 Zakres sygnału wejścia analogowego 0 = 0-10 V / 0-20 mA
1 = 2-10 V / 4-20 mA
8 Inwersja uchybu (P3.13.1.8) 0 = normalny
1 = odwrócony
9 Wybór źródła wielkości zadanej (P3.13.2.6)  

W przypadku wybrania jednego z sygnałów wejścia analogowego w kroku 9 zostanie wyświetlony krok 10, a następnie krok 12. W razie dokonania wyboru innego niż AI1-AI6 kreator przejdzie do kroku 11.

W przypadku wybrania w kroku 9 opcji „Wartość zadana z panelu 1" lub „Wartość zadana z panelu 2" kreator przejdzie bezpośrednio do kroku 12.

10 Zakres sygnału wejścia analogowego 0 = 0-10 V / 0-20 mA
1 = 2-10 V / 4-20 mA
11 Wartość zadana z panelu
(P3.13.2.1 lub P3.13.2.2)
Zależy od wyboru dokonanego w kroku 9.
12 Funkcja uśpienia? 0 = nie
1 = tak

Po wybraniu opcji „Tak" zostaną wyświetlone następujące kroki. W przeciwnym razie kreator przejdzie bezpośrednio do końca.

13 Częstotliwość uśpienia (P3.13.5.1) Zakres: 0,00-320,00 Hz
14 Opóźnienie uśpienia 1 (P3.13.5.2) Zakres: 0-3000 s
15 Poziom budzenia (P3.13.5.3) Zakres zależy od wybranej jednostki procesowej.

Praca kreatora aplikacji regulacji PID została zakończona.

serwis branżowy falowników marki Vacon | falownik.com | kontakt z nami | websystem | tel. 048 383.01.44 | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl

Warto zobaczyć

falowniki Vacon  Copyright © 2014 www.falownik.com