Jeśli wybierzesz aplikację Wiele pomp (wiele napędów) przy użyciu parametru P1.2 Aplikacja (ID 212), zostaną wyświetlone opisane powyżej kroki 1-10 .

Jednak w razie wybrania aplikacji Wiele pomp (wiele napędów) w kroku 7 kreatora rozruchu, po wykonaniu kroku 18 kreatora rozruchu zostaną wyświetlone następujące kroki:

1 Wybierz miejsce sterowania (źródła poleceń startu /
zatrzymania i wartości zadanej częstotliwości napędu).
WE/WY sterujące
Magistrala
Panel sterujący
2 Wybór jednostki procesowej (P3.13.1.4) Kilka możliwości do wyboru

W razie wybrania % jako jednostki procesowej, kreator przejdzie bezpośrednio do kroku 6. Jeśli zostanie wybrana jednostka inna niż %, zostaną wyświetlone następujące kroki:

3 Jednostka procesowa min. (P3.13.1.5) Ustaw wartość zgodnie z zakresem sygnału sprzężenia zwrotnego PID,
np. 0-20 mA odpowiada 0-10 barów.
4 Jednostka procesowa maks. (P3.13.1.6) Jak powyżej.
5 Miejsca dziesiętne jednostki procesowej (P3.13.1.7) Zakres: 0-4
6 Wybór źródła sprzężenia zwrotnego 1 (P3.13.3.3)  

W przypadku wybrania jednego z sygnałów wejścia analogowego w kroku 6 zostanie wyświetlony krok 7. W przeciwnym razie kreator przejdzie bezpośrednio do kroku 8.

7 Zakres sygnału wejścia analogowego 0 = 0-10 V / 0-20 mA
1 = 2-10 V / 4-20 mA
8 Inwersja uchybu (P3.13.1.8) 0 = normalny
1 = odwrócony
9 Wybór źródła wielkości zadanej (P3.13.2.6)  

W przypadku wybrania jednego z sygnałów wejścia analogowego w kroku 9 zostanie wyświetlony krok 10, a następnie krok 12. W razie dokonania wyboru innego niż AI1-AI6 kreator przejdzie do kroku 11.
W przypadku wybrania w kroku 9 opcji „Wartość zadana z panelu 1" lub „Wartość zadana z panelu 2" kreator przejdzie bezpośrednio do kroku 12.

10 Zakres sygnału wejścia analogowego 0 = 0-10 V / 0-20 mA
1 = 2-10 V / 4-20 mA
11 Warto ść zadana z panelu (P3.13.2.2) Zależy od wyboru dokonanego w kroku 9.
12 Funkcja uśpienia? 0 = nie
1 = tak

Po wybraniu opcji „Tak" zostaną wyświetlone kroki 13-15. W przeciwnym razie kreator przejdzie bezpośrednio do kroku 16.

13 Częstotliwość uśpienia (P3.13.5.1) Zakres: 0,00-320,00 Hz
14 Opóźnienie uśpienia 1 (P3.13.5.2) Zakres: 0-3000 s
15 Poziom budzenia (P3.13.5.3) Zakres zależy od wybranej jednostki procesowej.
16 Tryb wielu pomp (P3.15.1) 1 = wiele uzupełniających
2 = wiele głównych
17 Numer ID pompy (P3.15.3) Zakres: 1-8
18 Tryb pracy napędu (P3.15.4) 0 = napęd dodatkowy
1 = napęd prowadzący
19 Liczba pomp (P3.15.2) Zakres: 1-8
20 Blokowanie pompy (P3.15.5) 0 = nieużywany
1 = włączony
21 Automatyczna zmiana kolejności silników (P3.15.6) 0 = wyłączony
1 = włączona (odstęp czasu)
2 = włączona (dni tygodnia)

Jeśli jest włączona opcja automatycznej zmiany kolejności: odstęp czasu, zostanie wyświetlony krok 23, a następnie kreator przejdzie do kroku 26. Jeśli jest włączona opcja automatycznej zmiany kolejności: dni tygodnia, kreator przejdzie bezpośrednio do kroku 24. Jeśli funkcja automatycznej zmiany kolejności jest wyłączona, kreator przejdzie bezpośrednio do kroku 26.

22 Pompy zmienione automatycznie (P3.15.7) 0 = pompy dodatkowe
1 = wszystkie pompy

Krok 23 jest wyświetlany wyłącznie, jeśli w kroku 18 wybrano opcję „Włączona (odstęp czasu)".

23 Przedział czasu automatycznej zmiany (P3.15.8) Zakres: 0-3000 s

Kroki 24-25 są wyświetlane wyłącznie, jeśli w kroku 18 wybrano opcję „Włączona (dni tygodnia)".

24 Dni automatycznej zmiany (P3.15.9) Zakres: poniedziałek-niedziela
25 Godzina automatycznej zmiany (P3.15.10) Zakres: 00:00:00-23:59:59
26 Szerokość pasma (P3.15.13) 0-100%
27 Opóźnienie szerokości pasma (P3.15.14) 0-3600 s

Praca kreatora aplikacji Wiele pomp (wiele napędów) została zakończona.

serwis branżowy falowników marki Vacon | falownik.com | kontakt z nami | websystem | tel. 048 383.01.44 | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl

Warto zobaczyć

falowniki Vacon  Copyright © 2014 www.falownik.com