Kod usterki Usterka ID Nazwa usterki Możliwa przyczyna Rozwiązanie
8 600 Usterka systemowa Błąd komunikacji między kartą sterującą a modułem mocy. Skasuj usterkę i dokonaj ponownego rozruchu. W razie ponownego wystąpienia powiadom lokalnego dystrybutora.
602 Układ monitorujący dokonał resetu procesora.
603 Zbyt niskie napięcie dodatkowego źródła zasilania w module mocy.
604 Usterka fazy: napięcie fazy wyjściowej jest niezgodne z wartością zadaną.
605 Nastąpiła usterka układu CPLD, ale brak szczegółowych informacji o usterce.
606 Wersje oprogramowania sterującego i modułu mocy są niezgodne. Zaktualizuj oprogramowanie. W razie ponownego wystąpienia powiadom lokalnego dystrybutora.
607 Nie można odczytać wersji oprogramowania. Brak oprogramowania w module mocy. Zaktualizuj oprogramowanie modułu mocy. W razie ponownego wystąpienia powiadom lokalnego dystrybutora.
608 Przeciążenie procesora. Jeden z elementów oprogramowania (na przykład aplikacja) spowodował przeciążenie. Źródło usterki zostało zawieszone. Skasuj usterkę i dokonaj ponownego rozruchu. W razie ponownego wystąpienia powiadom lokalnego dystrybutora.
609 Niepowodzenie dostępu do pamięci. Na przykład nie było możliwe przywrócenie zachowanych zmiennych.
610 Nie można odczytać niezbędnych właściwości urządzenia.
647 Błąd oprogramowania. Zaktualizuj oprogramowanie. W razie ponownego wystąpienia powiadom lokalnego dystrybutora.
648 W aplikacji wykorzystano nieprawidłowy blok funkcji. Oprogramowanie systemowe jest niezgodne z aplikacją.
649 Przeciążenie zasobów. Błąd podczas ładowania wartości początkowych parametrów. Błąd podczas przywracania parametrów. Błąd podczas zapisywania parametrów.

serwis branżowy falowników marki Vacon | falownik.com | kontakt z nami | websystem | tel. 048 383.01.44 | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl

Warto zobaczyć

falowniki Vacon  Copyright © 2014 www.falownik.com