Kreatory aplikacji zaprojektowano tak, aby ułatwić uruchomienie i parametryzację napędu prądu przemiennego. Pozwalają one dostosować ustawienia zgodnie z wymaganiami użytkowania związanymi z funkcjonalnością i połączeniami WE/WY. Kreatory są dobrze dostosowane do typowych, realnych zastosowań. Można wybrać konfigurację aplikacji najlepiej odpowiadającą zamierzonemu sposobowi korzystania z przemiennika częstotliwości. Konfigurację aplikacji można wybrać w kreatorze rozruchu podczas uruchamiania lub w dowolnym momencie przy użyciu parametru P1.2 Aplikacja (ID 212).

Po dokonaniu wyboru przy użyciu parametru P1.2 wartości domyślne parametrów zostaną ustawione zgodnie z wybraną aplikacją. Menu szybkiej konfiguracji ukazuje najważniejsze parametry danej aplikacji. Wszystkie parametry można też edytować i zmieniać w dowolnym czasie w menu Parametry (M3). Dzięki temu użytkownik może dowolnie wprowadzać zmiany niezależnie od wybranej konfiguracji aplikacji.

Po wybraniu jednej z aplikacji przy użyciu parametru P1.2 Aplikacja (ID 212) kreator zawsze w pierwszej kolejności wyświetla następujące kroki, które należy wykonać:

1 Wybierz parametr P3.1.2.2 Typ silnika (zgodnie z tabliczką znamionową) Silnik PM
Silnik indukcyjny
2 Ustaw wartość parametru P3.1.1.1
Napięcie znamionowe silnika
(zgodnie z tabliczką znamionową)
Zakres: Zmienny
3 Ustaw wartość parametru P3.1.1.2
Częstotliwość znamionowa silnika
(zgodnie z tabliczką znamionową)
Zakres: 8,00-320,00 Hz
4 Ustaw wartość parametru P3.1.1.3
Znamionowa prędkość obrotowa silnika
(zgodnie z tabliczką znamionową)
Zakres: 24-19200
5 Ustaw wartość parametru P3.1.1.4
Prąd znamionowy silnika
Zakres: Zmienny
6 Ustaw wartość parametru P3.1.1.5
Znamionowy cos fi silnika
Zakres: 0,30-1,00
Krok 6 jest wyświetlany wyłącznie, jeśli w kroku 1 wybrano opcję „Silnik indukcyjny.
7 Ustaw wartość parametru P3.3.1.1
Minimalna częstotliwość zadawana
Zakres: 0,00-P3.3.1.2 Hz
8 Ustaw wartość parametru P3.3.1.2
Maksymalna częstotliwość zadawana
Zakres: P3.3.1.1-320,00 Hz
9 Ustaw wartość parametru P3.4.1.2
Czas przyspieszania 1
Zakres: 0,1-300,0 s
10 Ustaw wartość parametru P3.4.1.3
Czas hamowania 1
Zakres: 0,1-300,0 s

Następnie kreator przejdzie do kroków zależnych od aplikacji. Są one omówione w kolejnych artykułach.

serwis branżowy falowników marki Vacon | falownik.com | kontakt z nami | websystem | tel. 048 383.01.44 | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl

Warto zobaczyć

falowniki Vacon  Copyright © 2014 www.falownik.com