Napięcie zasilania 208—240 V, 50/60 Hz, 3~
Kod typu Przeciążalność Prąd maks. IS Moc na wale silnika Wielk. mech.
Mała* Duża* zasilanie 230V zasilanie 230V
Prąd ciągły IL (A) 10% prąd przeciąż. [A] Prąd ciągły IH [A] 50% prąd przeciąż. [A] 10% przeciąż. 40°C [kW] 50% przeciąż. 50°C [kW] 10% przeciąż. 104°F [hp] 50% przeciąż. 122°F [hp]
VACON 0100-3L-0003-2 3.7 4.1 2.6 3.9 5.2 0.55 0.37 0.75 0.5 MR4
VACON 0100-3L-0004-2 4.8 5.3 3.7 5.6 7.4 0.75 0.55 1.0 0.75
VACON 0100-3L-0007-2 6.6 7.3 4.8 7.2 9.6 1.1 0.75 1.5 1.0
VACON 0100-3L-0008-2 8.0 8.8 6.6 9.9 13.2 1.5 1 1 2.0 1.5
VACON 0100-3L-0011-2 11.0 12.1 8.0 12.0 16.0 2.2 1.5 3.0 2.0
VACON 0100-3L-0012-2 12.5 13.8 9.6 14.4 19.2 3.0 2 2 4.0 3.0
VACON 0100-3L-0018-2 18.0 19.8 12.5 18.8 25.0 4.0 3 0 5.0 4.0 MR5
VACON 0100-3L-0024-2 24.0 26.4 18.0 27.0 36.0 5.5 4 0 7.5 5.0
VACON 0100-3L-0031-2 31.0 34.1 25.0 37.5 46.0 7.5 5.5 10.0 7.5
VACON 0100-3L-0048-2 48.0 52.8 31.0 46.5 62.0 11.0 7.5 15 0 10.0 MR6
VACON 0100-3L-0062-2 62.0 68.2 48.0 72.0 96.0 15.0 11.0 20 0 15.0
VACON 0100-3L-0075-2 75.0 82.5 62.0 93.0 124.0 18 5 15.0 25 0 20 0 MR7
VACON 0100-3L-0088-2 88.0 96.8 75.0 112.5 150.0 22 0 18.5 30 0 25 0
VACON 0100-3L-0105-2 105.0 115.5 88.0 132.0 176.0 30 0 22.0 40 0 30 0
VACON 0100-3L-0140-2 140.0 154.0 114.0 171.0 210.0 37 0 30.0 50 0 40 0 MR8
VACON 0100-3L-0170-2 170.0 187.0 140.0 210.0 280.0 45 0 37.0 60 0 50 0
VACON 0100-3L-0205-2 205.0 225.5 170.0 255.0 340.0 55.0 45.0 75.0 60 0
VACON 0100-3L-0261-2 261.0 287.1 211.0 316.5 410.0 75 0 55.0 100.0 75 0 MR9
VACON 0100-3L-0310-2 310.0 341.0 251.0 376.5 502.0 90 0 75.0 125.0 100.0
VACON 0100-3L-0140-2 140.0 154.0 114.0 171.0 210.0 37 0 30.0 50.0 40.0 MR8 IP00
VACON 0100-3L-0170-2 170.0 187.0 140.0 210.0 280.0 45 0 37.0 60.0 50.0
VACON 0100-3L-0205-2 205.0 225.5 170.0 255.0 340.0 55.0 45.0 75.0 60.0
VACON 0100-3L-0261-2 261.0 287.1 211.0 316.5 410.0 75 0 55.0 100.0 75.0 MR9 IP00
VACON 0100-3L-0310-2 310.0 341.0 251.0 376.5 502.0 90 0 75.0 125.0 100.0
* Dla wszystkich przemienników VACON 100, przeciążalność jest definiowana w następujący sposób:
Duża: 1.5 x IH (1 min/10 min) @ 50°C; Mata: 1.1 x IL (1 min/10 min) @ 40°C; IS przez 2 s

Napięcie zasilania 380—500 V, 50/60 Hz, 3- (IP21)
Kod tpu Przeciążalność Prąd maks. IS Moc na wale silnika Sklep (netto)
Mata* Duża* zasilanie 400V zasilanie 480V
Prąd ciągły IL [A] 10% prąd przeciąż. [A] Prąd ciągły IH [A] 50% prąd przeciąż. [A] 10% przeciąż. 40°C [kW] 50% przeciąż. 50°C [kW]] 10% przeciąż. 104°F [hp] 50% przeciąż. 122°F [hp]
VACON 0100-3L-0003-5 3.4 3.7 2.6 3.9 5.2 1.1 0.75 1.5 1.0 2947.10 PLN
VACON 0100-3L-0004-5 4.8 5.3 3.4 5 1 6.8 1.5 1.1 2.0 1.5 3246.10 PLN
VACON 01 00-3L-0005-5 5.6 6.2 4.3 6.5 8.6 2.2 1 5 3.0 2.0 3402.10 PLN
VACON 01 00-3L-0008-5 8.0 8.8 5.6 8.4 11.2 3.0 2 2 4.0 3.0 3571.10 PLN
VACON 0100-3L-0009-5 9.6 10.6 8.0 12 0 16.0 4.0 3.0 5.0 4.0 3840.20 PLN
VACON 0100-3L-0012-5 12.0 13.2 9.6 14.4 19.2 5.5 4 0 7.5 5.0 4342.00 PLN
VACON 0100-3L-0016-5 16.0 17.6 12.0 18.0 24.0 7.5 5 5 10.0 7.5 5188.30 PLN
VACON 0100-3L-0023-5 23.0 25.3 16.0 24.0 32.0 11.0 7.5 15.0 10.0 6342.70 PLN
VACON 0100-3L-0031-5 31.0 34.1 23.0 34.5 46.0 15.0 11.0 20.0 15.0 7625.80 PLN
VACON 0100-3L-0038-5 38.0 41.8 31.0 46.5 62.0 18.5 15.0 25.0 20 0 9001.20 PLN
VACON 0100-3L-0046-5 46.0 50.6 38.0 57.0 76.0 22.0 18.5 30.0 25 0 10228.40 PLN
VACON 0100-3L-0061-5 61.0 67.1 46.0 69.0 92.0 30.0 22.0 40.0 30 0 11854.70 PLN
VACON 0100-3L-0072-5 72.0 79.2 61.0 91.5 122.0 37.0 30.0 50.0 40 0 15098.20 PLN
VACON 0100-3L-0087-5 87.0 95.7 72.0 108.0 144.0 45.0 37.0 60.0 50 0 18341.70 PLN
VACON 0100-3L-0105-5 105.0 115.5 87.0 130.5 174.0 55.0 45.0 75.0 60 0 21171.80 PLN
VACON 01 00-3L-0140-5 140.0 154.0 105 0 157.5 210.0 75.0 55.0 100.0 75 0 24511.50 PLN
VACON 0100-3L-0170-5 170.0 187.0 140 0 210.0 280.0 90.0 75.0 125.0 100.0 28897.70 PLN
VACON 0100-3L-0205-5 205.0 225.5 170 0 255.0 340.0 110.0 90.0 150.0 125.0 34621.60 PLN
VACON 0100-3L-0261-5 261.0 287.1 205 0 307.5 410.0 132.0 110.0 200.0 150.0 41962.70 PLN
VACON 0100-3L-0310-5 310.0 341.0 251 0 376.5 502.0 160.0 132.0 250.0 200.0 48737.00 PLN

Napięcie zasilania 380—500 V, 50/60 Hz, 3- (IP54)
Kod tpu Przeciążalność Prąd maks. IS Moc na wale silnika Sklep (netto)
Mata* Duża* zasilanie 400V zasilanie 480V
Prąd ciągły IL [A] 10% prąd przeciąż. [A] Prąd ciągły IH [A] 50% prąd przeciąż. [A] 10% przeciąż. 40°C [kW] 50% przeciąż. 50°C [kW]] 10% przeciąż. 104°F [hp] 50% przeciąż. 122°F [hp]
VACON 0100-3L-0003-5+IP54 3.4 3.7 2.6 3.9 5.2 1.1 0.75 1.5 1.0 3292.90 PLN
VACON 0100-3L-0004-5+IP54 4.8 5.3 3.4 5 1 6.8 1.5 1.1 2.0 1.5 3589.30 PLN
VACON 01 00-3L-0005-5+IP54 5.6 6.2 4.3 6.5 8.6 2.2 1 5 3.0 2.0 3747.90 PLN
VACON 01 00-3L-0008-5+IP54 8.0 8.8 5.6 8.4 11.2 3.0 2 2 4.0 3.0 3914.30 PLN
VACON 0100-3L-0009-5+IP54 9.6 10.6 8.0 12 0 16.0 4.0 3.0 5.0 4.0 4184.70 PLN
VACON 0100-3L-0012-5+IP54 12.0 13.2 9.6 14.4 19.2 5.5 4 0 7.5 5.0 4685.20 PLN
VACON 0100-3L-0016-5+IP54 16.0 17.6 12.0 18.0 24.0 7.5 5 5 10.0 7.5 5671.90 PLN
VACON 0100-3L-0023-5+IP54 23.0 25.3 16.0 24.0 32.0 11.0 7.5 15.0 10.0 6826.30 PLN
VACON 0100-3L-0031-5+IP54 31.0 34.1 23.0 34.5 46.0 15.0 11.0 20.0 15.0 8109.40 PLN
VACON 0100-3L-0038-5+IP54 38.0 41.8 31.0 46.5 62.0 18.5 15.0 25.0 20 0 9725.30 PLN
VACON 0100-3L-0046-5+IP54 46.0 50.6 38.0 57.0 76.0 22.0 18.5 30.0 25 0 10952.50 PLN
VACON 0100-3L-0061-5+IP54 61.0 67.1 46.0 69.0 92.0 30.0 22.0 40.0 30 0 12581.40 PLN
VACON 0100-3L-0072-5+IP54 72.0 79.2 61.0 91.5 122.0 37.0 30.0 50.0 40 0 16529.50 PLN
VACON 0100-3L-0087-5+IP54 87.0 95.7 72.0 108.0 144.0 45.0 37.0 60.0 50 0 19770.40 PLN
VACON 0100-3L-0105-5+IP54 105.0 115.5 87.0 130.5 174.0 55.0 45.0 75.0 60 0 22603.10 PLN
VACON 01 00-3L-0140-5+IP54 140.0 154.0 105 0 157.5 210.0 75.0 55.0 100.0 75 0 27017.90 PLN
VACON 0100-3L-0170-5+IP54 170.0 187.0 140 0 210.0 280.0 90.0 75.0 125.0 100.0 31406.70 PLN
VACON 0100-3L-0205-5+IP54 205.0 225.5 170 0 255.0 340.0 110.0 90.0 150.0 125.0 37128.00 PLN
VACON 0100-3L-0261-5+IP54 261.0 287.1 205 0 307.5 410.0 132.0 110.0 200.0 150.0 49271.30 PLN
VACON 0100-3L-0310-5+IP54 310.0 341.0 251 0 376.5 502.0 160.0 132.0 250.0 200.0 56043.00 PLN

Napięcie zasilania 380—500 V, 50/60 Hz, 3- (IP00)
Kod tpu Przeciążalność Prąd maks. IS Moc na wale silnika Sklep (netto)
Mata* Duża* zasilanie 400V zasilanie 480V
Prąd ciągły IL [A] 10% prąd przeciąż. [A] Prąd ciągły IH [A] 50% prąd przeciąż. [A] 10% przeciąż. 40°C [kW] 50% przeciąż. 50°C [kW]] 10% przeciąż. 104°F [hp] 50% przeciąż. 122°F [hp]
VACON 0100-3L-0140-5+IP00 140.0 154.0 105 0 157.5 210.0 75.0 55.0 100.0 75.0 22009.00 PLN
VACON 0100-3L-0170-5+IP00 170.0 187.0 140 0 210.0 280.0 90.0 75.0 125.0 100.0 26395.20 PLN
VACON 0100-3L-0205-5+IP00 205.0 225.5 170 0 255.0 340.0 110.0 90.0 150.0 125.0 32116.50 PLN
VACON 0100-3L-0261-5+IP00 261.0 287.1 205 0 307.5 410.0 132.0 110.0 200.0 150.0 37399.70 PLN
VACON 0100-3L-0310-5+IP00 310.0 341.0 251 0 376.5 502.0 160.0 132.0 250.0 200.0 44172.70 PLN
* Dla wszystkich przemienników VACON 100, przeciążalność jest definiowana w następujący sposób:
Duża: 1.5 x IH (1 min/10 min) @ 50°C; Mata: 1.1 x IL (1 min/10 min) @ 40°C; IS przez 2 s

serwis branżowy falowników marki Vacon | falownik.com | kontakt z nami | websystem | tel. 048 383.01.44 | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl

Warto zobaczyć

falowniki Vacon  Copyright © 2014 www.falownik.com