Zasilanie Napięcie zasilające 208...240V, 380...500V,  525...690V; -10%...+10%
Częstotliwość wejściowa 45...66Hz
Załączanie do sieci Nie częściej niż 1 raz na minutę (w normalnych warunkach)
Parametry wyjściowe Napięcie wyjściowe 0V...napięcie zasilające Uwe
Ciągły prąd wyjściowy Duża przeciążalność: IH, temperatura otoczenia maks. +50°C (FR10 do +40°C)
Mała przeciążalność: IL, temperatura otoczenia maks. +40°C
Przeciążalność Duża przeciążalność 1,5xlH (1min/10min);
Mała przeciążalność 1,1xlL (1min/10 min)
Prąd rozruchowy lS: prąd w czasie maks. 2s w cyklu 20s
Częstotliwość wyjściowa 0 ~ 320Hz (standard), do 7200Hz aplikacja specjalna
Charakterystyka sterowania Wydajność sterowania Sterowanie wektorowe w otwartej pętli (5-150% prędkości bazowej):
sterowanie prędkością 0,5%, dynamika 0,3%sec, nieliniowość momentu <2%, czas narastania momentu ~5ms
Sterowanie wektorowe w zamkniętej pętli (pełen zakres prędkości): sterowanie prędkością 0,01%, dynamika 0,2%sec, nieliniowość momentu <2%, czas narastania momentu ~2ms
Częstotliwość kluczowania NX_2/NX_5:
do NX_0061: 1...16kHz: fabrycznie: 10kHz
od NX_0072: 1...10kHz; fabr. 3.6kHz
NX_6
1...6 kHz; fabrycznie 1.5 kHz
Punkt osłabienia pola 8...320 Hz
Czas przyspieszania 0...3000 s
Czas hamowania 0...3000 s
Moment hamujący Hamowanie DC: 30% x MN (bez sterownika rezystancji), hamowanie strumieniem
Ograniczenia środowiskowe Temperatura otoczenia -10°C (bez szronu) ...+50°C, duża przeciążalność (lH) (FR10 do +40°C)
-10°C (bez szronu) ...+40°C, mała przeciążalność (lL)
Temperatura składowania -40°C ...+70°C bez kondensacji
Wilgotność względna 0 ... 95% bez skraplania, nie agresywna atmosfera, bez kapiącej wody
Jakość powietrza Opary chemiczne: zgodnie z lEC 721-3-3, klasa 3C2
Cząstki mechaniczne: zgodnie z lEC 721-3-3, klasa 3S2
Wysokość n.p.m. 100% obciążalność (bez ograniczenia) do wys 1000m n.p.m. 1% redukcja prądu wyjściowego przypadająca na każde 100m powyżej 1000m; maksymalnie 3000m
Wibracje:
EN50178 / EN60068-2-6
5 ~ 150Hz
Amplituda przemieszczenia maks. 1mm przy 5 ~ 15,8Hz
(FR10 i większe do 0,25mm przy 5...31Hz)
Amplituda przyspieszenia maks. 1G przy 15,8 ~ 150Hz
(FR10 i większe do 1G przy 31...150Hz)
Udary:
EN50178, EN60068-2-27
Test zrzucenia UPS (dla odpowiednich wag UPS)
Składowanie i transport maks. 15G, 11ms (w fabrycznym opakowaniu)
 
EMC (ustawienia fabryczne) Odporność na zakłócenia Spełnia wszelkie wymagania w zakresie EMC
Emisja zakłóceń EMC poziom H: EN61800-3 (1996)+A11 (2000) (1 środowisko, dystrybucja ograniczona);
EN61000-6-4, EN50081-2, EN55011 klasa A.
EMC poziom C: EN61800-3 (1996)+A11 (2000) (1 środowisko, dystrybucja nieograniczona);
EN61000-6-3, EN50081-1, EN55011 klasa B.
EMC poziom L: EN61800-3 (1996)+A11 (2000) (2 środowisko).
EMC poziom T: Małe prądy upływu do ziemi, przeznaczone dla sieci IT (możliwa zmiana z H na T).
Bezpieczeństwo   Spełnia EN50178 (1997), EN60204-1 (1996), EN60950 (2000, trzecia edycja), IEC61800-5, CE, UL, CUL, Fl, GOST R, (sprawdzić dopuszczenia na tabliczce znamionowej urządzenia)
Zaciski sterujące (przy zastosowanych kartach rozszerzeń (OPT-A1,OPT-A2 lub OPT-A3) WE analogowe napięciowe 0...+10V, Rj = 200kΩ, (także -10V...+10V joystick), rozdzielczość 0,1%, dokładność ±1%
WE analogowe prądowe 0(4) ~ 20mA, Ri = 250kΩ, różnicowe, ), rozdzielczość 0,1%, dokładność ±1%
WE cyfrowe 6, logika dodatnia lub ujemna; 18...30V DC
WY napięcia pomocniczego +24V, ± 15%, maks. 250mA
WY napięcia zadającego +10V, +3%, maks. obciążenie 10mA
WY analogowe 0(4) ~ 20mA, RL maks 500Ω, rozdzielczość 10 bitów, dokładność ±2%
WY cyfrowe Otwarty kolektor, 50mA / 48V
WY przekaźnikowe 2 programowalne styki przełączane NO/NC, (na karcie OPT-A3: NO/NC+NO)
Maksymalny prąd przełączany: 24VDC/8A, 250VAC/8A, 125VDC/0,4A
minimalna zdolność łączeniowa:5V/10mA
WE termistorowe (OPT-A3) Izolowane galwanicznie, Rwył = 4,7kΩ
Zabezpieczenia   Nadnapięciowe, podnapięciowe, zabezpieczenie przed skutkami zwarć doziemnych, kontrola faz napięcia zasilającego, kontrola faz napięcia wyjściowego, przekroczenie prądu, zabezpieczenie przed przegrzaniem przemiennika, zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem, zabezpieczenie silnika przed utykiem, Zabezpieczenie silnika przed niedociążeniem, zabezpieczenie przed zwarciem napięć pomocniczych +24V i +10V

serwis branżowy falowników marki Vacon | falownik.com | kontakt z nami | websystem | tel. 048 383.01.44 | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl

Warto zobaczyć

falowniki Vacon  Copyright © 2014 www.falownik.com