Wielkości monitorowane
Kod Sygnał monitorowany Jednostka ID Opis
M1.1 Częstotliwość wyjściowa Hz 1 Częstotliwość zasilania silnika
M1.2 Częstotliwość zadana Hz 25  
M1.3 Prędkość obrotowa silnika obr/min 2 Obliczona prędkość silnika
M1.4 Prąd silnika A 3 Zmierzony prąd silnika
M1.5 Moment obrotowy silnika % 4 Obliczony aktualny moment silnika w % momentu znamionowego
M1.6 Moc silnika % 5 Obliczona aktualna/ znamionowa moc silnika
M1.7 Napięcie silnika V 6 Napięcie silnika
M1.8 Napięcie w obwodzie DC V 7 Zmierzone napięcie DC
M1.9 Temperatura przemiennika °C 8 Temperatura radiatora
M1.10 Temperatura silnika %   Obliczona temperatura silnika
M1.11 Wejście analogowe 1 % 13 AI1
M1.12 Wejście analogowe 2 % 14 AI2 TYLKO W API FULL!
M1.13 Wyjście analogowe % 26 AO1 TYLKO W API FULL!
M1.14 DI1, DI2, DI3   15 Stan wejść cyfrowych
M1.15 DI4, DI5, DI6   16 Stan wejść cyfrowych TYLKO W API FULL!
M1.16 RO1, (także RO2, DO w API FULL)   17 Stan wyjść przekaźnikowych/ wyjścia cyfrowego
M1.17 PI wartość zadana % 20 W procentach maksymalnej wartości zadanej
M1.18 PI wartość rzeczywista % 21 W procentach maksymalnej wartości rzeczywistej
M1.19 PI uchyb % 22 W procentach maksymalnej wartości uchybu
M1.20 PI wyjście % 23 W procentach maksymalnej wartości wyjścia regulatora
Tabela 1: Vacon 10 API RS-485 wielkości monitorowane (aplikacja General purpose)

Parametry szybkiego programowania (menu wirtualne, widoczne gdy parametr 13.1 = 1)
Kod Parametr Min. Maks. Jednostka Ust. fabryczne ID Uwagi
P1.1 Napięcie znam. silnika 180 690 V 230
400
575
110 Z tabliczki znamionowej silnika
P1.2 Częstotliwość znam. silnika 30 320 Hz 50,00 111 Z tabliczki znamionowej silnika
P1.3 Prędkość znam. silnika 300 20000 obr/min. 1440 112 Wartość domyślna dla silnika 4-biegunowego.
P1.4 Prąd znam. silnika 0,2xIn 2,0xIn A In 113 Z tabliczki znamionowej silnika
P1.5 cos φ silnika 0,30 1,00   0,85 120 Z tabliczki znamionowej silnika
P1.7 Ograniczenie prądu wyjściowego 0,2xIn 2xIn A 1,5xIn 107  
P1.15 Podbicie momentu 0 1   0 109 0 = Nie używane
1 = Używane
P2.1 Zdalne miejsce sterowania 1 2   1 172 1 = Zaciski WE/WY
2 = Magistrala komunikacyj.
P2.2 Funkcja startu 0 1   0 505 0 = Wg. charakterystyki
1 = Lotny start
P2.3 Funkcja zatrzymania 0 1   0 506 0 = Wybieg
1 = Wg. charakterystyki
P3.1 Częstotliwość min. 0,00 P3.2 Hz 0,00 101  
P3.2 Częstotliwość max. P3.1 320 Hz 50,00 102  
P3.3 Wybór źródła sygnału zadającego prędkość
jeżeli miejscem sterowania są zaciski we/wy
0 4   3 117 0 = Prędkości stałe (0-7)
1 = Panel sterujący
2 = Magistrala komunikacyj.
3 = AI1 (API FULL & LIMITED)
4 = AI2 (API FULL)
P3.4 Prędkość stała 0 0,00 P3.2 Hz 5,00 124 Aktywacja przez we. cyfrowe
P3.5 Prędkość stała 1 0,00 P3.2 Hz 10,00 105 Aktywacja przez we. cyfrowe
P3.6 Prędkość stała 2 0,00 P3.2 Hz 15,00 106 Aktywacja przez we. cyfrowe
P3.7 Prędkość stała 3 0,00 P3.2 Hz 20,00 126 Aktywacja przez we. cyfrowe
P4.2 Czas przyspieszania 0,1 3000 s 1,0 103 Czas przyspieszania od 0 Hz do częstotliwości maks.
P4.3 Czas hamowania 0,1 3000 s 1,0 104 Czas hamowania od częstotliwości maks. do 0 Hz.
P6.1 AI1 wybór zakresu 0 3   0 379 API FULL oraz LIMITED:
0 = Napięcie 0...10 V
1 = Napięcie 2...10 V
TYLKO API LIMITED:
2 = Prąd 0...20 mA
3 = Prąd 4.20 mA
UWAGA: W przypadku używnia API LIMITED, ustawić zakres napięcia/prądu również za pomocą przełączników DIP
P6.5 AI2 wybór zakresu (tylko API Full) 2 3   3 390 2 = Prąd 0.20 mA
3 = Prąd 4.20 mA
P10.4 Automatyczny restart 0 1   0 731 0 = Nie używany
1 = Używany
P13.1 Ukrywanie parametrów 0 1   1 115 0 = Widoczne wszystkie parametry
1 = Widoczne tylko parametry szybkiego programowania
Tabela 2: Parametry szybkiego programowania

Ustawienia parametrów silnika (Panel sterujący: Menu PAR -> P1)
UWAGA! Poniższe parametry są widoczne, gdy P13.1 = 0.
Kod Parametr Min. Maks. Jednostka Ust. fabryczne ID Uwagi
P1.1 Napięcie znam. silnika 180 690 V 230 400 575 110 Z tabliczki znamionowej silnika
P1.2 Częstotliwość znam. silnika 30 320 Hz 50,00 111 Z tabliczki znamionowej silnika
P1.3 Prędkość znam. silnika 300 20000 obr/min 1440 112 Wartość domyślna dla silnika 4-biegunowego.
P1.4 Prąd znam. silnika 0,2xIn 2,0xIn A In 113 Z tabliczki znamionowej silnika
P1.5 Cos φ silnika 0,30 1,00   0,85 120 Z tabliczki znamionowej silnika
P1.7 Ograniczenie prądu wyjściowego 0,2xIn 2xIn A 1,5xIn 107  
P1.8 Tryb sterowania silnikiem 0 1   0 600 0 = Sterowanie częstotli.
1 = Sterowanie prędk.
P1.9 Wybór charakterystyki U/f 0 2   0 108 0 = Liniowa
1 = Kwadratowa
2 = Programowa
P1.10 Punkt osłabienia pola 30,00 320 Hz 50,00 602  
P1.11 Napięcie w punkcie osłabienia pola 10,00 200 % 100,00 603 W procentach napięcia znamionowego silnika
P1.12 Charakterystyka U/f, częstotliwość w punkcie środkowym 0,00 P1.10 Hz 50,00 604  
P1.13 Charakterystyka U/f, napięcie w punkcie środkowym 0,00 P1.11 % 100,00 605 w % napięcia znamionowego silnika
P1.14 Napięcie wyjściowe przy zerowej częstotliwości 0,00 40,00 % 0,00 606 w % napięcia znamionowego silnika
P1.15 Podbicie momentu 0 1   0 109 0 = Nie używane
1 = Używane
P1.16 Częstotliwość kluczowania 1,5 16,0 kHz Zmienna 601  
P1.17 Moduł hamujący 0 2   0 504 0=Wyłączony
1=Używany w stanie Praca
2=Używany w stanie Stop
Tylko w API FULL & LIMITED
P1.18 Identyfikacja parametrów silnika 0 1   0 631 1=Identyfikacja z nieruchomym wałem po komendzie start
Tabela 3: Ustawienia parametrów silnika

Ustawienia Start/stop (Panel sterujący: Menu PAR -> P2)
Kod Parametr Min. Maks. Jednostka Ust. fabryczne ID Uwagi
P2.1 Zdalne miejsce sterowania 1 3   1 172 1 = Zaciski WE/WY
2 = Magistrala komunikacyjna (sterowanie z panelu jest aktywowane parametrem 2.5)
P2.2 Funkcja startu 0 1   0 505 0 = Wg. charakterystyki
1 = Lotny start
P2.3 Funkcja zatrzymania 0 1   0 506 0 = Wybiegiem
1 = Wg. charakterystyki
P2.4 Wybór logiki Start/Stop 0 3   0 300 Sygnał Start 1 (Fabr. DI1)
0 Start w przód
1 Start
2 Impuls Start
3 Start w przód REAF

Sygnał Start 2 Fabr. DI2)
0 Start w tył
1 Nawrót
2 Impuls Stop
3 Start w tył REAF
P2.5 Sterowanie lokalne/zdalne 0 1     211 0 = Zdalne
1 = Panel sterowania
Tabela 4: Ustawienia Start/Stop

Zadawanie częstotliwości (Panel sterujący: Menu PAR -> P3)
Kod Parametr Min. Maks. Jednostka Ust. fabryczne ID Uwagi
P3.1 Częstotliwość min. 0,00 P3.2 Hz 0,00 101  
P3.2 Częstotliwość maks. P3.1 320 Hz 50,00 102  
P3.3 Wybór źródła
sygnału zadającego
prędkość jeżeli
miejscem sterow.
są zaciski we/wy
0 4   3 117 0 = Prędkości stałe (0-7)
1 = Panel sterujący
2 = Magistrala komunikacyj.
3 = AI1 (API FULL & LIMITED)
4 = AI2 (API FULL)
P3.4 Prędkość stała 0 0,00 P3.2 Hz 5,00 124 Aktywacja przez we. cyfrowe
P3.5 Prędkość stała 1 0,00 P3.2 Hz 10,00 105 Aktywacja przez we. cyfrowe
P3.6 Prędkość stała 2 0,00 P3.2 Hz 15,00 106 Aktywacja przez we. cyfrowe
P3.7 Prędkość stała 3 0,00 P3.2 Hz 20,00 126 Aktywacja przez we. cyfrowe
P3.8 Prędkość stała 4 0,00 P3.2 Hz 25,00 127 Aktywacja przez we. cyfrowe
P3.9 Prędkość stała 5 0,00 P3.2 Hz 30,00 128 Aktywacja przez we. cyfrowe
P3.10 Prędkość stała 6 0,00 P3.2 Hz 40,00 129 Aktywacja przez we. cyfrowe
P3.11 Prędkość stała 7 0,00 P3.2 Hz 50,00 130 Aktywacja przez we. cyfrowe
Tabela 5: Zadawanie częstotliwości
UWAGA! Powyższe parametry są widoczne, kiedy P13.1 = 0.

Parametry startu i hamowania (Panel sterujący: Menu PAR -> P4)
Kod Parametr Min. Maks. Jednostka Ust. fabryczne ID Uwagi
P4.1 Krzałt charakterystyki przysp./hamowania 0,0 10,0 s 0,0 500 0 = Liniowa
>0 = Krzywa w kształcie litery S
P4.2 Czas przyspieszania 0,1 3000 s 1,0 103  
P4.3 Czas hamowania 0,1 3000 s 1,0 104  
P4.4 Prąd przy hamowaniu DC 0.2xIn 2xIn A Zmiena 507  
P4.5 Czas hamowania DC przed startem 0,00 600.00 s 0 516 0 = Hamowanie DC nie używane przed startem
P4.6 Częstotliwość rozpoczęcia hamowania 0,10 10,00 Hz 1,50 515  
P4.7 Czas hamowania DC po zatrzymaniu 0,00 600.00 s 0 508 0 = Hamowanie DC nie używane przy hamowaniu
P4.8 Hamowanie strumieniem 0 1   0 520 0 = Wyłączone
1 = Włączone
P4.9 Prąd przy hamowaniu strumieniem 0 7,4 A   519  
P4.10 Krzałt 2 charakterystyki przysp./hamowania 0,0 10,0 s 0,0 501 0 = Liniowa
>0 = Krzywa w kształcie litery S
P4.11 Czas przyspieszania 2 0,1 3000 s 1,0 502  
P4.12 Czas hamowania 2 0,1 3000 s 1,0 503  
Tabela 6: Ustawienia parametrów startu i hamowania

Wejścia sterujące (Panel sterujący: Menu PAR -> P5)
Kod Parametr Min Maks. Jednostka Ust. fabryczne ID Uwagi
P5.1 Sygnał Start 1 0 6   1 403 0 = Nie używany
1 = DI1
2 = DI2 Tylko w API FULL & LIMITED
3 = DI3
4 = DI4 Tylko w API FULL
5 = DI5
6 = DI6
P5.2 Sygnał Start 2 0 6   2 404 Patrz parametr 5.1
P5.3 Nawrót 0 6   0 412 Patrz parametr 5.1
P5.4 Wejście usterki zewnętrznej, zestyk zamknięty 0 6   0 405 Patrz parametr 5.1
P5.5 Wejście usterki zewnętrznej, zestyk otwarty 0 6   0 406 Patrz parametr 5.1
P5.6 Kasowanie usterki 0 6   5 414 Patrz parametr 5.1
P5.7 Zezwolenie na start 0 6   0 407 Patrz parametr 5.1
P5.8 Prędkość stała B0 0 6   3 419 Patrz parametr 5.1
P5.9 Prędkość stała B1 0 6   4 420 Patrz parametr 5.1
P5.10 Pr ę dko ść sta ła B2 0 6   0 421 Patrz parametr 5.1
P5.11 Bypass regulatora PI 0 6   6 1020 Patrz parametr 5.1
P5.12 Miejsce sterowania z zacisków WE/WY 0 1/6   0 409 Patrz parametr 5.1
P5.13 Wybór czasu przyspieszania hamowania 0 6   0 408 Patrz parametr 5.1
Tabela 7: Wejścia cyfrowe
UWAGA! Powyższe parametry są widoczne, kiedy P13.1 = 0.

Wejścia analogowe (Panel sterujący: Menu PAR -> P6)
Kod Parametr Min Maks Jednostka Ust. fabryczne ID Uwagi
Tylko w API FULL & LIMITED
P6.1 AI1 Wybór zakresu sygnału 0 3   0 379 API FULL oraz LIMITED:
0 = Napięcie 0...10 V
1 = Napięcie 2...10 V
TYLKO API LIMITED:
2 = Prąd 0.20 mA
3 = Prąd 4.20 mA
UWAGA: W przypadku używnia API LIMITED, ustawić zakres napięcia/ prądu również za pomocą przełączników DIP
P6.2 AI1 Stała czasowa filtracji sygnału 0,0 10,0 s 0,1 378 0 = bez filtracji
P6.3 AI1 wybór minimalnej wartości sygnału -100,0 100,0 % 0,0 380 0,0 = brak skalowania min.
P6.4 AI1 wybór maksymalnej wartości sygnału -100,0 100,0 % 100,0 381 100,0 = brak skalowania maks.
Tylko w API FULL
P6.5 AI2 Wybór zakresu sygnału 2 3   3 390 2 = Prąd 0.20 mA
3 = Prąd 4.20 mA
P6.6 AI2 Stała czasowa filtracji sygnału 0,0 10,0 s 0,1 389 0 = bez filtracji
P6.7 AI2 wybór minimalnej wartości sygnału -100,0 100,0 % 0,0 391 0,0 = brak skalowania min
P6.8 AI2 wybór maksymalnej wartości sygnału -100,0 100,0 % 100,0 392 100,0 = brak skalowania maks.
Tabela 8: Wejścia analogowe
UWAGA! Powyższe parametry są widoczne, kiedy P13.1 = 0.

Wyjścia cyfrowe i analogowe (Panel sterujący: Menu PAR -> P7)
Kod Parametr Min Maks Jednostka Ust. fabryczne ID Wybór
Tylko w API FULL
P7.1 Wybór funkcji wyjścia przekaźnikowego 1 0 11 P7.6 2 313 0 = Nie używane
1 = Gotowość
2 = Praca
3 = Usterka
4 = Inwersja sygnału usterka
5 = Ostrzeżenie
6 = Kierunek obrotów w tył
7 = Osiągnięcie zadanej częstotliwości wyjściowej
8 = Aktywny regulator silnika
9 = FBControlWord.Bit13
10 = FBControlWord.Bit14
11 = FBControlWord.Bit15
Wszystkie wersje API
P7.2 Wybór funkcji wyjścia przekaźnikowego 2 0 11   3 314 Patrz parametr 7.1
Tylko w API FULL
P7.3 Wybór funkcji wyjścia cyfrowego 1 0 11   1 312 Patrz parametr 7.1
P7.4 Funkcja wyjścia analogowego 0 4   1 307 0 = Nie używane
1 = Częst. wyjściowa (0-fmaks)
2 = Prąd (0-InSilnika) 
3 = Moment (0-Znam. moment)
4 = PI controller output
P7.5 Wybór zakresu sygnału wyjścia analogowego 0 1   1 310 0 = 0 mA
1= 4 mA
Tylko w API Limited
P7.6 Inwersja sygnału RO2 0 1   0 489 1= Sygnał RO2 odwrócony
Tabela 9: Sygnały wyjść cyfrowych i analogowych UWAGA! Powyższe parametry są widoczne, kiedy P13.1 = 0.

Zabezpieczenia (Panel steruący: Menu PAR -> P9)
Kod Parametr Min Maks Jednostka Ust. fabryczne ID Uwagi
P9.1 Odpowiedź na usterkę < 4mA źródła zadającego 0 2   1 700 0 = Brak reakcji
1 = Ostrzeżenie
2 = Usterka i zatrzymanie wg. P2.3
P9.2 Odpowiedź na zbyt niskie napięcie 1 2   2 727 1 = Ostrzeżenie
2 = Usterka i zatrzymanie wg. P2.3
P9.3 Odpowiedź na zwarcie doziemne 1 2   2 703 1 = Ostrzeżenie
2 = Usterka i zatrzymanie wg. P2.3
P9.4 Zabezpieczenie przed utykiem silnika 0 2   1 709 0 = Brak reakcji
1 = Ostrzeżenie
2 = Usterka i zatrzymanie wg. P2.3
P9.5 Zabezpieczenie przed niedociążeniem silnika 0 2   1 713 0 = Brak reakcji
1 = Ostrzeżenie
2 = Usterka i zatrzymanie wg. P2.3
P9.7 Odpowiedź na zadziałanie zabezpieczenia termicznego silnika 0 2   2 704 0 = Brak reakcji
1 = Ostrzeżenie
2 = Usterka i zatrzymanie wg. P2.3
P9.8 Współczynnik temperatury otoczenia silnika -20 100 °C 40 705  
P9.9 Zabezpieczenie termiczne silnika, prąd przy zerowej częst. 0,0 150,0 % 40,0 706  
P9.10 Cieplna stała czasowa silnika 1 200 min 45 707  
Tabela 10: Zabezpieczenia UWAGA! Powyższe parametry są widoczne, kiedy P13.1 = 0.

Parametry automatycznego wznowienia pracy (Panel sterujący: Menu PAR -> P10)
Kod Parametr Min Maks Jednostka Ust. fabryczne ID Uwagi
P10.1 Czas zwłoki 0,10 10,00 s 0,50 717 Czas od chwili zaniku usterki do chwili próby automatycznego restartu
P10.2 Czas próby 0,00 90,00 (FULL& LIMITED) 60,00 (RS485) s 30,00 718 Czas po którym stan napędu zmieni się na usterkę jeśli usterka nadal jest aktywna po próbach autorestartu
P10.3 Funkcja startu 0 2   0 719 0 = Start wg. rampy
1 = Lotny start
2 = Według par. P4.2
Dotyczy tylko funkcji startu po próbach automatycznego wznowienia pracy!
P10.4 Automatyczne kasowanie usterki 0 1   0 731 0 = Wyłączony
1 = Włączony
Tabela 11: Parametry automatycznego wznowienia pracy

Parametry regulatora PI (Panel sterujący: Menu PAR -> P12)
Kod Parametr Min Maks Jednostka Ust. fabryczne ID Uwagi
P12.1 Aktywacja regulatora PI 0 2   0 163 0 = Nie używany
1 = Reg. PI do sterow. silnikiem
2 = Reg. PI do sterow. urządzen. zewnętrznymi
(Tylko w API FULL)
P12.2 Regulator PI Wzmocnienie P 0,0 1000 % 100,0 118  
P12.3 Regulator PI Czas zdwojenia I 0,00 320,0 s 10,00 119  
P12.4 Wartość zadana dla PI z panela sterującego 0,0 100,0 % 0,0 167  
P12.5 Źródło wartości zadanej dla PI 0 3   0 332 0 = Panel sterujący, P12.4
1 = Magistrala komunikacyjna
2 = AI1 tylko w API FULL & LIMITED
3 = AI2 tylko w API FULL
P12.6 Źródło wartości rzeczywistej dla PI 0 2   2 334 0 = Magistrala komunikacyjna
1 = AI1 tylko w API FULL & LIMITED
2 = AI2 tylko w API FULL
P12.7 Wartość rzeczywista minimum 0,0 100,0 % 0,0 336 0 = Brak skalowania min.
P12.8 Wartość rzeczywista maksimum 0,0 100,0 % 100,0 337 100,0 = Brak skalowania maks.
P12.9 Inwersja sygnału uchybu regulacji 0 1   0 340 0=Brak inwersji
(wart. rzeczywista<wart. zadana
->zwiększenie wyjścia PI)
1=Inwersja(wart.rzeczywis.<wart. zadana
->zmniejszenie wyjścia PI)
Tabela 12: Parametry regulatora PI

Menu łatwego uruchomienia (Panel sterujący: Menu PAR -> P0)
Kod Parametr Min Maks. Jednostka Ust. fabryczne ID Uwagi
P13.1 Ukrywanie parametrów 0 1   1 115 0 = Widoczne wszystkie parametry
1 = Widoczne tylko parametry szybkiego uruchomienia
P13.2 Ustawienia napędu 0 3   0 540 0 = Podstawowy
1 = Pompa
2 = Wentylator
3 = Przenośnik (HP) UWAGA! Widoczne tylko podczas aktywnego Kreatora uruchomienia
Tabela 13: Menu łatwego uruchomienia UWAGA! Powyższe parametry są widoczne, kiedy P13.1 = 0.

Menu parametrów systemowych
Kod Parametr Min Maks Fabrycznie ID Uwagi
Informacja o oprogramowaniu (MENU PAR -> S1)
S1.1 API system SW   2314  
S1.2 Wersja API system SW   835  
S1.3 Power SW ID   2315  
S1.4 wersja Power SW   834  
S1.5 Application SW ID   837  
S1.6 Rewizja Application SW   838  
S1.7 Obciążenie systemu   839  
Parametry RS485 (MENU PAR -> S2)
S2.1 Status komunikacji   808 Format: xx.yyy
xx = 0 - 64 (liczba ramek zawierających błędy)
yyy = 0 - 999 (Liczba ramek odebranych prawidłowo)
S2.2 Protokół komunikacyjny 0 1 0 809 0 = Wyłączony
1= Modbus
S2.3 Adres slave 1 255 1 810  
S2.4 Prędkość transmisji 0 5 5 811 0=300,
1=600,
2=1200,
3=2400,
4=4800,
5=9600,
S2.5 Liczba bitów stopu 0 1 1 812 0=1,
1=2
S2.6 Rodzaj parzystości 0 0 0 813 0= brak (zablokowane)
S2.7 Limit czasu braku komunikacji 0 255 0 814 0= Nie używane,
1= 1 sekunda,
2= 2 sekundy, etc.
S2.8 Kasowanie statusu komunikacji   815 1= Kasowanie par. S2.1
Licznik (MENU PAR -> S3)
S3.1 Licznik MWh   827  
S3.2 Licznik dni pracy   828
S3.3 Licznik godzin pracy   829
Ustawienia użytkownika (MENU PAR -> S4)
S4.1 Kontrast wyświetlacza 0 15 7 830 Ustawianie kontrastu wyświet.
S4.2 Strona domyślna 0 20 0 2318 Definicja który parametr menu Monitor (1.1. - 1.20) jest wyświetlany po podaniu zasilania.
0 = Nie używany
S4.3 Powrót do ustawień fabrycznych 0 1 0 831 1= Wszystkie parametry zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych
Tabela 14: Menu parametrów systemowych

serwis branżowy falowników marki Vacon | falownik.com | kontakt z nami | websystem | tel. 048 383.01.44 | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl

Warto zobaczyć

falowniki Vacon  Copyright © 2014 www.falownik.com